סלח שבתי - מנחם מנחם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות ילדים
שנה: 1982
יוצר/ת: מנחם מנחם
מילים: אוריאל אופק
לחן: יוחנן זראי
מבצע/ת: חיים טופול
מקור וידאו: Israeli Dances for Children
מחול אירופה 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
עמנואל מס. 35
עמנואל מס. 36
עמנואל מס.234
מקור המוזיקה:
הערות: Also sung by Chaim Topol and Jo Amar, Dudu Yasmin
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה