קחי לך - מיכאל ברילי + אריאלה גריסריו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2019
????/?: מיכאל ברילי + אריאלה גריסריו
?????: ריטה, משי קליינשטיין
???: אלנתן שלום
????/?: ריטה, משי קליינשטיין
?÷?? ?????: ITH Seminar #51 with Michael Barzelai (2019)
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 408
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Taught - Mechola 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????