משהו מתוק - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2019
????/?: דודו ברזילי
?????: גילי זכאי
???: גילי זכאי
????/?: פייר טאסי,פבלו רוזנברג
?÷?? ?????: Ashdod 2019
ITH Seminar #51 with Michael Barzelai (2019)
Machol Aviv 2019
MechoLA 2019
רוקדים מס. 408
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Taught - Mechola 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????