אנא ערף - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2018
????/?: מיכאל ברזלי
?????:
???: אופיר יעקב, אור רווה, רועי סמילה
????/?: נגינה
?÷?? ?????: ITH Seminar #51 with Michael Barzelai (2019)
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Camp Shelanu 2019
Dances Taught - Mechola 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????