שמחות - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2018
????/?: מיכאל ברזלי
?????: מקורות
???: יצחק ואלדנר
????/?: יעקב שוואקי
?÷?? ?????: Hungaria 2018
ITH Seminar #51 with Michael Barzelai (2019)
LeRiku Baltica 2018
MechoLA 2019
Yenne 2018
הילולים 2018
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances Taught - Mechola 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????