קצב הדרבוקה - תמיר שרצר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2018
????/?: תמיר שרצר
?????:
???: מקסים מישאלי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Beketzev Acher 2019
Dances Taught - Keff Debka Worshop - Melbourne - 28 August 2018
Hungaria 2017
Rikud Nolad 2018
הילולים 2018
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances Taught - Keff Debka Worshop - Melbourne - 28 August 2018
?????: Ashdod 2018 2nd place - Runner up
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????