קריה - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1969
????/?: דני דאסא
?????: ברק עמרני
???: ברק עמרני
????/?: נירה גל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.209
רוקדים מס. 262 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Sabras 7 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR7]
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
רוקדים 262 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????