אדיר אדירים - גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2018
????/?: גדי ביטון
?????: איי.אל אסף לוי
???: תמיר מוסקט
????/?: באלקן ביט בוקס
?÷?? ?????: Bitnua 2018
Hungaria 2018
MechoLA 2019
Yenne 2018
הילולים 2018
רוקדים מס. 404
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances Taught - Mechola 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????