אש עלי - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1968
????/?: דני דאסא
?????: גאולה גיל
???: דב זלצר
????/?: גאולה גיל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 269 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 269 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????