ואהבת - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2018
????/?: דודו ברזילי
?????: יהודה גל
???: אליהו גל
????/?: דקלון
?÷?? ?????: Hungaria 2017
LeRiku Baltica 2018
MechoLA 2019
Yad Beyad 2018
Yenne 2018
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
Dances Taught - Mechola 2019
Dances taught Czechia 2018
?????: This song is from Leviticus 19:18 "ve'ahavta l'reyecha kamocha" which is one of Judaism's most important obligations. Thank you to Jeff from the USA for the info. A.L.L.
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????