פרחה ילדתי - יהודה עימנואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1989
????/?: יהודה עימנואל
?????: אילנה קליין
???: מרדכי זעירא
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: עמנואל מס. 12
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.102 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.102 (in Hebrew)
?????: aka Parcha Baruach
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????