בכרם תימן - חנן דדון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: חנן דדון
?????: נתן אלתרמן
???: מרדכי זעירא
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
עמנואל מס. 11
רוקדים מס. 363 DVD
רוקדים מס. 60
?÷?? ?????÷?: מאיר שם טוב - מס. 4 - תימני - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 19 - CD
רוקדים 363 - CD
רוקדים 60 - CD
רוקדים 70 - CD
רוקדים מס. 76 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.76 (in Hebrew)
?????: Also sung by Rivka Zohar and Ezra Dagan, Gitit Shoval
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????