מכורה שלי - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1988
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: לאה גולדברג
???: דפנה אילת
????/?: חווה אלברשטיין
?÷?? ?????: Beketzev Acher 2017
Horati 2017
Yenne 2017
מחול אירופה 2017
רוקדים מס. 390 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 390 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
Machol Europa 2017
Shorashim 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????