מלב אל לב - יונתן גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1983
????/?: יונתן גבאי
?????: שמואל ביאליק
???: אפי נצר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: עמנואל מס. 8
רוקדים מס. 262 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 262 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????