עכשיו אני חוזר - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2017
????/?: מיכאל ברזלי
?????: סהר חגי
???: שמעון בוסקילה
????/?: דקלון, יוני רועה
?÷?? ?????: ITH Seminar #48 with Dudu Barzilai (2017)
Polin Rokedet 2017
מחול אביב 2017
רוקדים מס. 393 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 393 - CD
???? ??÷???? / ????: Bailarikud - France February 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????