סנופי - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1988
????/?: יואב אשריאל
?????: ג'יימס קינג
???: ג'יימס קינג
????/?: תומי ג'יימס
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 7
עמנואל מס.211
רוקדים מס. 3
?÷?? ?????÷?: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 3 - CD
רוקדים מס.108 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.108 (in Hebrew)
?????: Also sung by R.E.M., Same steps as Line dance Yo Ya
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????