קרן אור - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2016
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: סגיב כהן
לחן: סגיב כהן
מבצע/ת: גלי עטרי
מקור וידאו: Beketzev Acher 2017
Bitnua 2016
Brazil 2016
Hilulim November 2016
Horaland 2016
Hungaria 2016
רוקדים מס. 391 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 391 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה