לא מלאכים - תמיר שלו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2016
????/?: תמיר שלו
?????: דידי שחר
???: שמעון בוסקילה
????/?: שמעון בוסקילה
?÷?? ?????: Beketzev Acher 2017
Brazil 2016
ITH Seminar #47 with Tamir Shalev (2017)
מחול אביב 2017
רוקדים מס. 377 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 377 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Italia
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????