ראש העין - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: שלמה בכר
?????: יואל ריפל
???: אביהו מדינה
????/?: אורי שבח
?÷?? ?????: Machol Pacifica 1995 with Shlomo Bachar
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
עמנואל מס. 4
?÷?? ?????÷?: LP-Shabechi Yerushalayim - SY-1004Educational Purposes -
עמנואל מס. 4 - קלטת שמע
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
?????: Also sung by Avihu Medina, Daklon, sma Bashchuna, Zohi Rosh Haayin
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????