אבא שמעון - ישראל יעקובי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1990
????/?: ישראל יעקובי
?????: נעמי עמרני
???: ציון גולן
????/?: ציון גולן
?÷?? ?????: במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM12
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
הורה כיף 1990
הורה כיף 1991
ישראל יעקובי-רוקדים מס. DVD 116
ישראל יעקובי 1995
מחול אירופה 1991
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1992
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.111
עמנואל מס.217
פינג'אן 1990
רוקדים מס. DVD 9
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 87 (W191)
?÷?? ?????÷?: במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 2 - CD
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
מאיר שם טוב - מס. 4 - תימני - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 116 - CD
רוקדים 8 - CD
רוקדים מס.113 - קלטת שמע
רוקדים מס.191 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1990 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2011
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.113 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????