קומי אורי - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1958
????/?: שלום חרמון
?????: תנ"כי
???: אמיתי נאמן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 1
רוקדים מס. 280 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים 280 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
?????: Isaiah 60:1,4
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????