נערה מאיי יון - גבי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1990
????/?: גבי תירם
?????: בני ברמן
???: בני ברמן
????/?: בני ברמן
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
הורה כיף 1990
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
עמנואל מס. 18
פינג'אן 1990
רוקדים מס. 323 DVD
ריקודי עם - ריקודיה 19901
?÷?? ?????÷?: רוקדים 29 - CD
רוקדים 323 - CD
רוקדים מס. 96 - קלטת שמע
רוקדים מס.109 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.109 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????