היט ת'ה רוד ג'ק - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1969
????/?: יואב אשריאל
?????: פרחי מייפלד
???: פרחי מייפילד
????/?: ראי צ'רלס
?÷?? ?????: Ranan Mor-Line Dances 2006
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM42
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
עמנואל מס. 9 - קלטת שמע
רוקדים מס.103 עם ריקודי שורות - קלטת שמע
?????: David Avidan {Heb. Lyrics}, Also sung by Shlishiat Hate'umim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????