זה הזמר - מוסה אשכנזי, יהודה עמואל, אמנון שאולי ומשה תלם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: מוסה אשכנזי, יהודה עמואל, אמנון שאולי ומשה תלם
?????: לאה עמנואל
???: נמרוד טנא
????/?: ראובן ארז
?÷?? ?????: TaamHaman 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.206
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 87 (W191)
?÷?? ?????÷?: LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Sabras 7 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR7]
הורה כיף 27 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
משה תלם - תלמים 3 - CD
רוקדים 15 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
רוקדים מס.191 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????