יומה יומה - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1985
????/?: ספי אביב
?????:
???:
????/?:
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras *2 - Recreational Folkdances of Israel-ME-010 [SBR2]-M. Eskayo
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????