שבת אחים - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1973
????/?: סעדיה עמישי
?????: תנ"כי
???: משה יעקובסון
????/?: גאולה גיל
?÷?? ?????: מחול אירופה 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
רוקדים מס. 379 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 379 - CD
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
?????: Psalms 133:1, Also sung by Judy Caplan Ginsburgh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????