שלום לבוא שבת - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1969
????/?: סעדיה עמישי
?????: רבי שלום שבזי
???: שרה לוי תנאי
????/?: מרים צברי
?÷?? ?????: הורה כיף 1990
מחול אביב DVD 2004
מחול אירופה 1987
מחול אירופה 2000
פינג'אן 1990
רוקדים מס. DVD 77
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
מחול אביב 2004 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס.100 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
?????: and Miriam Tzabari {Music}, Also sung by Rami Avivi
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????