לך לשפת הים - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1986
????/?: ספי אביב
?????: אבי קורן
???: אירוינג ברלין
????/?: הכל עובר חביבי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
רוקדים מס. DVD 14
רוקדים עם יספי אביב(רוקדים 103)
?÷?? ?????÷?: LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
הורה כיף 11 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס. 76 - קלטת שמע
רוקדים מס. 84 - קלטת שמע
רוקדים מס.111 - קלטת שמע
רוקדים מס.157 - קלטת שמע
רוקדים מס.163 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.111 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.76 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.84 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????