מאין תבואה שירי - שושנה קופולביץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1983
????/?: שושנה קופולביץ
?????: רימונה דינור
???: משה וילנסקי
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: הורה כיף 1992
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R257 - DVD
רוקדים מס. DVD 38
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
חוללו זמר מס. 40 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - 20/7/2007 - R257 - CD
רוקדים 19 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????