לך למדבר - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1952
????/?: יואב אשריאל
?????: חיים חפר
???: אלכסנדר ארגוב
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
עמנואל מס. 15
עמנואל מס.208
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - רמה 2004
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
?????: Also sung by Gary Eckstein, Haparvarim, Shlishiat Arba, Lehakat Pikud Hadarom
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????