אמרי הפעם כן - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1986
????/?: שלום עמר
?????: חיים חפר
???: אורי ג'רר לאינו
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
רוקדים מס. 342 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras *2 - Recreational Folkdances of Israel-ME-010 [SBR2]-M. Eskayo
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 32 - CD
רוקדים 342 - CD
רוקדים מס. 76 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.76 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????