היה היה לי טנגו - ישראל שיקר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2014
יוצר/ת: ישראל שיקר
מילים: אהוד שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: יפה ירקוני
מקור וידאו: רוקדים מס. 361 DVD
רוקדים מס. 365 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 361 - CD
רוקדים 365 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה