הורה נעורים - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1957
????/?: שלום חרמון
?????: אברהם בן-זאב
???: אפי נצר
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.108
עמנואל מס.204
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 34
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
הורה כיף 31 - CD
יונתן כרמון - כרמון - CD
מטמונים 4 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????