ג'אנה - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: אורן שמואל
?????: יהושע אדי גרנט
???: אדי גראנט
????/?: אדי גרנט
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. DVD 92
רוקדים מס. 33
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 6 (W127)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 92 - CD
רוקדים 37 - CD
רוקדים מס.103 עם ריקודי שורות - קלטת שמע
רוקדים מס.127 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.127 (in Hebrew)
?????: 1st Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????