המקום שלי - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2014
????/?: ירון בן שמחון
?????: חמוטל בן זאב
???: עידן רייכל
????/?: מאיה אברהם
?÷?? ?????: ITH Seminar #45 with Yaron Ben Simchon (2016)
הילולים DVD - 2014
מחול מיאמי 2015
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?: הילולים 2014 - CD
רוקדים 362 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Camp Bitnua 2014
כוכבים 2015
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????