התרגעות - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1984
????/?: סעדיה עמישי
?????: יהודה קרני
???: לדינו
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: הורה כיף 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
רוקדים מס. 280 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Canti e danze d’israele - FARN 1050, ARN 34296 Kol Aviv -
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 280 - CD
ריקודי סעדיה עמישי - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
?????: Also sung by Chava Alberstein, Esther Ofarim, Lehakat Sexta, Ronit Ophir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????