זוכר - תמיר שלו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2014
יוצר/ת: תמיר שלו
מילים: דודו אהרון
לחן: דודו אהרון
מבצע/ת: דודו אהרון
מקור וידאו: DVD-מחול מיאמי 2014
Nirkoda Workshop (Melbourne) 2014
Yad Beyad 2015
רוקדים מס. 365 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 365 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה