הנה אחללה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1953
????/?: יואב אשריאל
?????: יעקב אורלנד
???: מרדכי זעירא
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 409
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Telamin 2: Israeli Folk Dances with Moshe Telem T-11232 [TMM2]-(1981)
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: Also sung by Karmon, Ora Zitner, Ronit Ophir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????