סליחות - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1980
????/?: שלום עמר
?????: לאה גולדברג
???: עודד לרר
????/?: יהודית רביץ
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 76
רוקדים מס. DVD 14
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 70 (W152)
?÷?? ?????÷?: LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
הורה כיף 17 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 19 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס.152 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught - Gvanim 2013
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
?????: Or Gevatron
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????