הקוצרים - גורית קדמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1940
????/?: גורית קדמן
?????: אין
???: דניאל פאקטורי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 45
עמנואל מס. 46
רוקדים מס. 26
ריקודי עם - מחנה שורשים 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Hadarim: Israel’s Music and Dances - Hadarim 1LP-1-(1971L)- S. Bachar
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Sukot Dance, aka Lakotzrim Heydad
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????