הפ'ינגן - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: שלמה בכר
?????: חיים חפר
???: משה וילנסקי
????/?: יפה ירקוני
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
?÷?? ?????÷?: LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Tamar 2 Presents Israeli Folk Dances - TAM 112 [TMR2]
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: aka Finjan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????