געגועי חלום - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1982
????/?: סעדיה עמישי
?????: אביהו מדינה
???: בצלאל אלוני
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: הורה כיף 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
LP-Seadia Amishai’s Dances - YE 1005, 205034 Blue Star 1982- S. Amishai
ריקודי סעדיה עמישי - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????