אן דן דינו - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???:
???: 1990
????/?: יואב אשריאל
?????: שייקה פייקוב
???: שייקה פייקוב
????/?: יפה ירקוני
?÷?? ?????: DVD-Dance Your Way Through the Jewish Hollidays-Lorraine Posner Arcus
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 18
עמנואל מס.210
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances for All Ages - M 101 -
רוקדים 7 - CD
רוקדים 57 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
תרקוד בצורה שלך בחגים - לוריין פוסנר ארקוס - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????