האוטו שלי היופי שלך - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2013
????/?: ירון בן שמחון
?????: דודו אהרון
???: דודו אהרון
????/?: דודו אהרון
?÷?? ?????: הילולים DVD - 2014
מחול אירופה 2014
רוקדים מס. 356 DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף 2013
?÷?? ?????÷?: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
הילולים 2014 - CD
רוקדים 356 - CD
???? ??÷???? / ????: Hora 2014 - Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
ריקוד חורף 2013
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????