את שאהבה נפשי - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2013
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: משה פרץ
לחן: משה פרץ
מבצע/ת: משה פרץ
מקור וידאו: Beketzev 2014
Stav Weekend - Holland 2013
Yofia Aviv - Milan, Italy 2014
מחול מיאמי 2013
רוקדים מס. 350 DVD
מקור המוזיקה: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
רוקדים 350 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Hora 2014 - Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2013
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה