חדוות נעורים - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????????????
???: 1980
????/?: שלמה ממן
?????: עמירם קופר
???: אפי נצר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
רוקדים מס. 276 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 3
שלמה ממן מס.6 - DVD R124
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - SM 001 - (1984L)
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
מחול מיאמי - כיף בשמש 2000 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 276 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
שלמה ממן - פעמוני מזרח - ממן 3 - CD
שלמה ממן מס.6 -רוקדים CD R124
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
?????: aka Ronu Ronu, Also sung by Chavurat Beit Rotschild
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????