תמיד אלייך - קובי מיכאלי + ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2013
????/?: קובי מיכאלי + ירון בן שמחון
?????: חי אילון
???: חי אילון
????/?: חי אילון
?÷?? ?????: ITH Seminar #45 with Yaron Ben Simchon (2016)
הילולים DVD - 2013
רוקדים מס. 348 DVD
?÷?? ?????÷?: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
הילולים 2013 - CD
רוקדים 348 - CD
???? ??÷???? / ????: Hora 2014 - Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
ריקוד חורף 2013
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????