כמעט שיר אהבה - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2013
????/?: ירון בן שמחון
?????: אלעד טרבלסי
???: אלי צוריה
????/?: איתי לוי
?÷?? ?????: הילולים DVD - 2013
הילולים DVD - 2014
רוקדים מס. 348 DVD
?÷?? ?????÷?: Hora Camp 2014 - with Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
הילולים 2013 - CD
הילולים 2014 - CD
רוקדים 348 - CD
???? ??÷???? / ????: Hora 2014 - Dudu Barzilay & Yaron Ben Simhon
ריקוד חורף 2013
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????