יפה כמו תמיד - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2013
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: מורן גמליאל
לחן: מורן גמליאל
מבצע/ת: לילה לבן
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2013
Beketzev 2013
Kochavim 2013
Stav Weekend - Holland 2013
רוקדים מס. 343 DVD
מקור המוזיקה: CD-Karmiel Summer Course 2013
רוקדים 343 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught - Gvanim 2013
Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
Dances Taught Machol Italia 2013
Kochavim 2013
Machola 2017 - San Diego
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה