סימה - ירון מליחי + דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2013
יוצר/ת: ירון מליחי + דודו ברזילי
מילים: ליאת יצחקי
לחן: ליאת יצחקי
מבצע/ת: ליאת יצחקי
מקור וידאו: Beketzev 2013
Stav Weekend - Holland 2013
מחול מיאמי 2013
רוקדים מס. 344 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 344 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
Machol Camp/Workshop Melbourne 2013
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2013
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה